Adblue biltema

AdBlue® | Til bilen – Biltema

AdBlue® | Til bilen | Biltema – Biltema.no

Dieselavgassvæske til bruk i dieselmotorer som har SCR-teknologi, …

Nyere dieselbiler krever AdBlue®. AdBlue er et additiv, en fargeløs basisk væske, som brukes med s.k selektiv katalytisk reduksjonsteknikk, SCR-teknikk, for å rense bilens avgasser.

AdBlue® – Biltema.no

AdBlue og SCR-teknologi bidrar til å omdanne det skadelige nitrogenoksidet som dannes i dieselmotorer, til ufarlig nitrogen og vanndamp. Har du en moderne bil …

AdBlue®

AdBlue®, 10 l – Biltema.no

AdBlue® er relativt harmløst for mennesker og dyr, og er verken giftig eller brannfarlig. AdBlue® oppfyller kravene i samsvar med ISO 22241-1. Ren 32,5 % Urea, …

Dieselavgassvæske til bruk i dieselmotorer som har SCR-teknologi, og i samsvar med instruksjoner i instruksjonshåndboken. Brukes for å oppfylle den europeiske utslippsnormen Euro 6. Bruk medfølgende helletut for trygg påfylling. AdBlue® er relativt harmløst for mennesker og dyr, og er verken giftig eller brannfarlig. AdBlue® oppfyller kravene i samsvar med ISO 22241-1.  Ren 32,5 % Urea, demineralisert vann. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Bruker du AdBlue® i dieselbilen din? – Biltema

Slik fungerer AdBlue® | AdBlue til dieselmotorer – Biltema.no

Diesel exhaust fluid for use in diesel engines with SCR technology and in accordance with instructions in the user manual. Used in order to comply with the …

Du finner alltid AdBlue hos Biltema. Vil du vite hva AdBlue er, hvordan det brukes og hvordan du kan fylle det? Les mer her >>

AdBlue®, 5 l – Biltema.no

AdBlue® er relativt harmløst for mennesker og dyr, og er verken giftig eller brannfarlig. AdBlue® oppfyller kravene i samsvar med ISO 22241-1.

Dieselavgassvæske til bruk i dieselmotorer som har SCR-teknologi, og i samsvar med instruksjoner i instruksjonshåndboken. Brukes for å oppfylle den europeiske utslippsnormen Euro 6. Bruk medfølgende helletut for trygg påfylling. AdBlue® er relativt harmløst for mennesker og dyr, og er verken giftig eller brannfarlig. AdBlue® oppfyller kravene i samsvar med ISO 22241-1.  Ren 32,5 % Urea, demineralisert vann. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden

Batteridrevet pumpe, AdBlue – Biltema.no

Batteridrevet og selvsugende. For AdBlue, diesel, parafin, frostvæske, vindusspylervæske, mildt rengjøringsmiddel og landbrukskjemikalier.  Fleksibel 1 m slange med munnstykke.  Kapasitet: 9 liter i minuttet.  Arbeidssyklus: Maks. 10 minutter drift, deretter kreves det 10 minutter hvile. Leveres uten batterier.

AdBlue®, 5 l – Biltema.no

Dieselavgassvæske til bruk i dieselmotorer som har SCR-teknologi, og i samsvar med instruksjoner i instruksjonshåndboken. Brukes for å oppfylle den europeiske utslippsnormen Euro 6. Bruk medfølgende helletut for trygg påfylling. AdBlue® er relativt harmløst for mennesker og dyr, og er verken giftig eller brannfarlig. AdBlue® oppfyller kravene i samsvar med ISO 22241-1.  Ren 32,5 % Urea, demineralisert vann. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden

AdBlue®, 10 l – Biltema.no

Diesel exhaust fluid for use in diesel engines with SCR technology and in accordance with instructions in the user manual. Used in order to comply with the Euro 6 European emission standard. Use the supplied pour spout for spill-free refilling. AdBlue® is relatively harmless to humans and animals and it is neither poisonous nor flammable.  AdBlue® meets requirements in accordance with ISO 22241-1.  Pure 32.5% Urea formula, demineralised water.

AdBlue®, 10 l – Biltema.no

Dieselavgassvæske til bruk i dieselmotorer som har SCR-teknologi, og i samsvar med instruksjoner i instruksjonshåndboken. Brukes for å oppfylle den europeiske utslippsnormen Euro 6. Bruk medfølgende helletut for trygg påfylling. AdBlue® er relativt harmløst for mennesker og dyr, og er verken giftig eller brannfarlig. AdBlue® oppfyller kravene i samsvar med ISO 22241-1.  Ren 32,5 % Urea, demineralisert vann.

Keywords: adblue biltema, biltema adblue