Derfor velger mange bedriftsledere å outsource rekruttering og bemanning

Både store og små organisasjoner benytter seg av tjenester fra bemanningsbyråer som Temp Team, og både rekrutteringsbistand og innleie av arbeidskraft er relevant for praktisk talt alle bedrifter. Hva er det som har ført til at bruk av vikarbyråer og rekrutteringsbyråer er en naturlig del av moderne forretningsdrift?

Fleksibilitet er avgjørende for moderne bedrifter

Isolert sett vil lønnskostnaden per time vanligvis ikke være lavere for en innleid vikar, men det er flere andre faktorer som påvirker regnestykket. En leverandør som Temp Team kan tilby vikarer på kort varsel, noe som er helt avgjørende når det oppstår uforutsette eller midlertidige behov for arbeidskraft.

Det er mange situasjoner som kan føre til at det oppstår behov for bruk av vikarer. Det kan handle om naturlige sesongsvingninger, økt etterspørsel eller andre eksterne faktorer som påvirker driften. De færreste organisasjoner kan dimensjonere arbeidsstokken til å håndtere slike plutselige topper, derfor er det avgjørende å ha tilgang til fleksible bemanningstjenester.

Rekruttering kan være tidkrevende og kostbart

Rekruttering av ansatte kan være både tidkrevende og kostbart. I tillegg er det en betydelig risiko forbundet med feilansettelser, og bedriften må også investere store summer i opplæring og «onboarding» av nyansatte. Derfor er det også mange organisasjoner som velger å bruke en profesjonell partner til hele eller deler av rekrutteringen.

Bemanningsbyråer har tilgang til en eksisterende database med relevante kandidater, men i tillegg har de også den nødvendige kompetansen og erfaringen når det gjelder å gjennomføre en effektiv og god rekrutteringsprosess. Noen selskaper velger å la rekrutteringsbyråer finne et første utvalg kandidater, andre lar rekrutteringsbyrået ta seg av hele prosessen.

I tillegg er det selvfølgelig også noen som velger en kombinasjon av bemannings- og rekrutteringstjenester. For eksempel kan innleie av vikarer gi fleksibilitet i en periode med høyt arbeidspress, samtidig som det også lar bedriften se hvem som er en god match med virksomhetskultur og arbeidsoppgaver før fast ansettelse.