Investering av aksjer for pensjon: hvordan bygge en solid plan

Aksjer er en glimrende måte å skaffe seg noe ekstra kapital på, og dersom du spiller kortene riktig, kan de hjelpe deg å sikre at du har nok penger på kontoen når du blir pensjonist.

Det er deg viktig at du lager deg en plan, og holder deg til denne såvidt mulig. Men hvilke ting skal man overveie, når målet er pensjonsoppsparing?

Bli enig med deg selv om dine mål, og hvor lang tid du er villig til å holde på med dette før du trekker gevinst.

Du bør undersøke markedene grundig før du investerer, og kikke på trender over lang tid for markedet du vurderer å investere i. Når en investering skal få din kapital til å vokse over lengere tid, er det viktig at du vet hva du kan forvente, og hvordan eventuelle trender kam se ut.

Undersøk hvilken plattform som passer til dine behov. Det finnes apper som kan hjelpe deg med å handle kjapt, og skape overblikl over dine investeringer. Du kan også investere via din bank, ved hjelp av en investeringsrådgiver, eller ved hjelp av en nettmegler. Noen programmer har parametre du kan innstille, for eksempel maksgrense for tap eller når du ønsker å kjøpe eller selge. Programmet handler deretter på dine vegne.

Først og fremst er det lurt å spre investeringen over adskillige industrier og bedrifter. Dette kan blant annet gjøres ved å investere i aksjefond.

Dette er en type aksjeinvestering der aksjene spres ut over flere bedrifter/industrier, med en minimum på 16 aksjer. Anbefalt tidshorisont for denne type investering er minimum 5 år, og det er derfor ideelt for deg som har noen år å trekke på, før du skal pensjonere deg.

Du kan også handle i opsjoner, skjønt dette er best hvis du ønsker raske investeringer i stedet for langsiktig vekst.

En anbefaling er å investere i indeksfond, da disse styres av en nettmegler, og dermed kan generere passiv inntekt. Et indeksfond følger utviklingen til en bestemt referanseindeks.

Undersøk hvilke aksjer som gir passivt utbytte gjennom den gjeldende bedriftens overskudd, og invester i bedrifter som fortsatt vil være relevante 3, 5, eller 10 år fra nå av. Dette kan bidra til å få flere penger på bok over tid.

Snakk under alle omstendigheter med din banksrådgiver før du begir deg ut på å investere med pensjon i tankene. En flink bankrådgiver kan hjelpe deg å opprette en særlig konto til pensjonsoppsparing, som kan stå og trekke renter å pengene som kommer inn, og dermed dra nytte av utbyttet ditt fra aksjehandelen.

De fleste banker har også investeringsrågivere som kan hjelpe deg å bygge en portefølje, skjønt disse kan kreve kommisjon for sine tjenester.

Det siste, og kanskje viktigste å huske på, er skatt. Følg nøye med på skattereglene for å eie og kjøpe/selge aksjer i de forskjellige landene bedriftene du investerer i, hører til. Undersøk også om plattformen du bruker automatisk rapporterer til skatteetaten, eller om dette er noe du selv må gjøre.

Følg nøye med på skiftende regler, både for å unngå å gå på en skattesmell, eller betale dobbel skatt.